Ett piggare företag

Lugnets Fysiocenters FÖRETAGSHÄLSA agerar och reagerar förebyggande.

Vi väntar inte på att er personal ska bli sjuk, för en friskare medarbetare presterar bättre! Med hjälp av vårt förebyggande arbete får du och din personal bättre förutsättningar att vara ett friskt företag.

Genom skräddarsydda upplägg finns möjligheten att kombinera allt från hälsoundersökningar och digital träning till massage och föreläsningar.

INBJUDAN

All personal får en personlig inbjudan med en bokad tid för hälsoundersökning.
Företaget bestämmer hur många och vilkaanställda som ska kallas till hälsoundersökningen.

HÄLSOUNDERSÖKNING

Under besöket kommer man att få genomföra olika tester och utvärderingar som skapar en helhetsbild över hälsan. När man genomfört hela hälsoundersökningen får man träffa en hälsocoach som ger råd och rekommendationer om hur man dels ska tolka sina resultat samt hur man kan förbättra dem. Tillsammans skapar man sedan en hälsoplan för hur man ska ha vidare kontakt.

Ingen kostnad uppstår för företaget förrän en person genomfört hälsoundersökningen.

UPPFÖLJNING

Efter hälsoundersökningarna får företaget en företagshälsorapport. Rapporten visar hur företagets personalens hälsa är generellt, ev. riskområden, hur hälsan kan förbättras, samt råd och rekommendationer om man på ledningsnivå kan förbättra företagets hälsa. Inga individuella eller personliga uppgifter lämnas ut.

AVSTÄMNING

Minst en gång i kvartalet har hälsocoachen kontakt med all personal och stämmer av hälsoutveckling, hur man förhåller sig till hälsoplanen samt ger fortsatt råd och rekommendationer för bättre hälsa.

RAPPORT

Efter varje kvartalsavstämning får företaget en uppdaterad hälsorapport som visar hur hälsan förändrats hos företaget, samt med ytterligare råd och rekommendationer om man på ledningsnivå kan förbättra företagets hälsa.

ÅTERBESÖK

Efter ett år får all personal en ny personlig inbjudan med en bokad tid för hälsoundersökning.

Vill ni veta mer om vår FÖRETAGSHÄLSA?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er!

Hitta hit

Och kontaktuppgifter

Förenings-
träning