Svärdsjögatan 28
791 31 Falun
023-635 70

Ordinarie tider

08-22
Ti 07-22
On 08-22
To 07-20
Fr 07-19
09-17
09-17

Se tillfälliga tider.

Hälsoprofilbedömning (HPB)

En hälsoprofilsbedömning är en "nuläges" bedömning av en individs hälsa.

Vad ingår i HPB bedömningen:
- Frågeformulär om livsstil och hälsoupplevelser
- Skelett och blodtrycksmätning
- Submaximalt test på cykelergometer
- Medvetandegörande samtal
- Underlag för beslutsfattande

Syftet med HPB individnivå är att:
- skapa medvetenhet om sambanden mellan dina hälsodata, din livsstil och dina hälsoupplevelser
- skapa insikt om dina egna möjligheter att påverka din hälsa
- skapa insikt om dina inre hinder som omöjliggör förändring av din livsstil
- skapa underlag för egna beslut och egna val om förändringar i din hälsoprofil

Varför göra detta på Lugnets Fysiocenter?
- Vi erbjuder alla individuell rådgivning om hur du går vidare
- Vi kan erbjuda uppföljningar efter vilja och behov
- Vi kan vid behov koppla in läkare eller fysioterapeut
- Vi har ett kontaktnät som vi kan hänvisa vidare till
- Vi har stor erfarenhet av individuell rådgivning vad det gäller förebyggande och rehabiliterande träning
 
Lugnets Fysiocenter AB, Svärdsjögatan 28, 791 31 Falun, Tel: 023-635 70, Fax: 023-636 44, e-mail: info@fysiocenter.se